Organizator:

Image

Partnerzy akcji:

Image Image Image Image Image

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ROZMAWIAJMYRAZEM.PL


I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Forum Media Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Poznaniu (60-595) Poznaniu, ul. Polska 13, (właściciel serwisu www.rozmawiajmyrazem.pl). Spółka jest polską częścią międzynarodowego holdingu wydawniczego FORUM MEDIA GROUP i zajmuje się wydawaniem publikacji książkowych, czasopism, wydawaniem oprogramowania oraz seminariami i szkoleniami. Kontakt z nami dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych jest możliwy pod adresem mail bok@forum-media.pl lub listowanie pod adresem Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”.

II. DANE NASZEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W ramach spółki Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest Tomasz Grzybowski. Adres kontaktowy do Inspektora to: iod@forum-media.pl.

III. SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas wypełniania formularzy w naszym serwisie (na www.rozmawiajmyrazem.pl) oraz pobierając darmowe materiały edukacyjne. Twoje dane uzyskujemy również w związku ze składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

IV. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Prowadzenie serwisu www.rozmawiajmyrazem.pl Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości wypełniania formularzy w serwisie, pobierania materiałów edukacyjnych oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych drogą elektroniczną. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu internetowego możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania czy też składać reklamacje.

V. CELE MARKETINGOWE

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać. Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail w celu komunikowania oferty handlowej naszych produktów.

VI. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:a) Twoje dane osobowe podane na potrzeb korzystania z funkcjonalności serwisu www.rozmawiajmyrazem.pl przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;b) Jeśli wyraziłeś odrębną zgodę Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji komunikacji marketingowej drogą elektroniczną;d) dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;f) jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem;

VII. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:b) zgoda na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 6 lat;d) udzielanie odpowiedzi na pytania – przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;e) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś użytkownikiem naszego serwisu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być użytkownikiem naszego serwisu (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług). 

VIII. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym bez Twojej zgody. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą być ujawnione: a) firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, wysyłać komunikaty marketingowe drogą elektroniczną lub stosować ewidencje itd.;b) agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z naszymi klientami, w tym z Tobą. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeśli jesteś zainteresowany, jakie są to podmioty napisz na adres: Forum Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polska 13, 60-595 Polska bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: bok@forum-media.pl. 

IX. JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:a) zgoda na komunikowanie się z Tobą drogą elektroniczną lub telefoniczną w celach marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę możesz wyrazić wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na www.rozmawiajmyrazem.pl;b) zgody na udostępnienie Twoich danych naszym partnerom, jeżeli wyrazisz zainteresowanie ich ofertą albo wzajemną współpracą.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres bok@forum-media.pl lub listownie na Forum Media Polska Sp. z o. o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań z dopiskiem „Dane osobowe”. Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

X. COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Czym są pliki cookies?Pliki cookies (czyli tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik korzysta przy przeglądaniu naszej strony internetowej. Dzięki nim korzystanie ze strony jest łatwiejsze i bardziej przystępne. Pliki cookies ani im podobne technologie nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są umieszczane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Jakie informacje są przetwarzane przez pliki cookies oraz podobne technologie?Pliki cookies zbierają informacje o urządzeniu oraz przeglądarce, za pośrednictwem których łączysz się z naszą stroną. Każdy plik zawiera swój unikalny numer, nazwę strony internetowej (domenę), z której pochodzi, a także czas, przez jaki domyślnie jest przechowywany na urządzeniu.Informacje, jakie mogą zbierać i przetwarzać pliki cookies oraz inne technologie obejmują również:•informacje o urządzeniu: adres IP, system operacyjny, model/rodzaj urządzenia, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia, język, rozdzielczość ekranu, wersja i rodzaj przeglądarki;•informacje o sposobie korzystania ze strony: czas korzystania, ostatnia wizyta, długość wizyty, rodzaj odwiedzanych stron oraz podstron, adres odwiedzanej strony (URL), wypełnione formularze, ostatnio przeglądane podstrony, działania na stronie, w których brał udział użytkownik.

XI. JAKIE RODZAJE COOKIES STOSUJEMY?
Stosujemy pliki cookies sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne są aktywne, czyli zbierają i przechowują informacje tylko przez okres, kiedy łączysz się z naszą stroną internetową. Z kolei pliki stałe są aktywne przez czas, który jest z góry określony dla danego pliku.Poszczególne pliki cookies stosowane na tej stronie mają różne funkcje. Pod tym kątem dzielimy je na:
1.Niezbędne (techniczne) – umożliwiają działanie niezbędnych funkcji takich jak ustawianie preferencji prywatności lub wyświetlania strony. Bez nich nasza strona nie może poprawnie działać.
2.Analityczne – umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki nim możemy ulepszać zawartość i wydajność strony. Korzystamy z rozwiązań analitycznych partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie analityczne uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby. Wszystkie te informacje są ujmowane zbiorczo, przez co użytkownicy pozostają anonimowi.
3.Reklamowe/marketingowe – pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do użytkownika naszej strony oraz jego preferencji i zainteresowań oraz odwiedzanych stron internetowych. Pliki te mogą służyć do tworzenia profili reklamowych użytkowników i unikania prezentowania reklam losowych i rozmijających się z preferencjami użytkownika, a także prezentowania wiele razy tej samej reklamy. Pozwalają również mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

Na potrzeby działań marketingowych korzystamy z rozwiązań partnerów zewnętrznych, którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie marketingowe uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby. W ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies technicznych (niezbędnych), analitycznych (statystycznych), marketingowych (reklamowych). Poszczególne cookies stosowane na tej stronie mogą być plikami własnymi (zamieszczamy i stosujemy je my jako właściciel strony) albo plikami zewnętrznymi (zamieszczają i wykorzystują je za pośrednictwem tej strony nasi partnerzy – są to tzw. third-party cookies). Pliki zewnętrze pozwalają na to, aby na naszej stronie funkcjonowały narzędzia i funkcje dostarczane nam przez zewnętrzne podmioty. Za pośrednictwem tych plików dostawcy zewnętrzni mogą pozyskiwać informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej, a także z innych stron internetowych, z którymi ci dostawcy współpracują. Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją naszej strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w internecie, platformom mediów społecznościowych. Niektóre podstrony mogą zawierać tzw. „web beacons”, które pozwalają oceniać efektywność naszych reklam poprzez zbieranie informacji takich, jak np. adres IP urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies.


XII. NA JAKIEJ PODSTAWIE STOSUJEMY PLIKI COOKIES? W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZARZĄDZAĆ DZIAŁANIEM PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII NA SWOIM URZĄDZENIU? 

Podstawę dla stosowania plików cookies oraz podobnych im technologii stanowi prawnie uzasadniony interes właściciela strony (w przypadku cookies niezbędnych/technicznych) albo zgoda użytkownika (w przypadku pozostałych cookies i im podobnych technologii). Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania plików cookies i podobnych technologii na jego urządzeniu. W tym celu użytkownik może całkowicie usunąć pliki cookies, które zostały dotychczas zapisane na jego urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, a także może zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi (np. skorzystanie z podanych niżej funkcji „opt-out” u naszych partnerów). Ustawienia przeglądarki w zakresie działania plików cookies i innych podobnych technologii mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby całkowicie zablokować działanie plików cookies albo informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Można również określić ustawienia w przeglądarce w taki sposób, aby akceptowała ona jedynie niektóre rodzaje plików cookies lub im podobnych technologii. Użytkownik może również ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby akceptowała albo blokowała pliki cookies pochodzące tylko z wybranych stron internetowych. Niektóre pliki cookies są jednak niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej albo czynią korzystanie z niej bardziej wygodnym. Usunięcie lub wyłączenie niektórych plików cookies może zatem uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji na stronie albo istotnie obniżyć jakość korzystania z niej. 

Z instrukcjami zmian ustawień popularnych przeglądarek można zapoznać się na stronach: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 Adobe (pliki cookie flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.htmlPLIKI COOKIES, NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE PARTNERÓW – DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH Na naszej stronie korzystamy z usług i narzędzi zewnętrznych dostawców, które obejmują m.in. narzędzia służące do analityki. 

XIII. GOOGLE ANALITYCS
Korzystamy z Google Analytics, przy pomocy którego zbierane są anonimowe informacje o wizytach na naszej stronie, np. podstrony, które użytkownicy wyświetlili, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy podstronami. Dzięki tym informacjom tworzone są anonimowe statystyki dotyczące funkcjonowania naszej strony oraz możliwa jest analiza aktywności użytkowników na naszej stronie po to, aby jak najlepiej dostosować naszą ofertę i stronę do potrzeb użytkowników i odbiorców. Szczegóły dotyczące usług oraz ochrony prywatności przez Google można znaleźć na https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl. Użytkownicy mogą również zrezygnować ze stosowania na ich urządzeniu narzędzia Google za pomocą Opt – out https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

XIV. GOOGLE ADS
Korzystamy z Google Ads, które są narzędziami wykorzystywanymi w celach reklamowych. Dzięki tym narzędziom polegającym na zainstalowaniu odpowiedniego kodu lub piksela na naszej stronie internetowej, zewnętrzni dostawcy mogą zbierać informacje o aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej, a następnie na tej podstawie prezentować im nasze reklamy w wyszukiwarce Google oraz na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej Google (tzw. remarketing). Narzędzia Google umożliwiają również zbieranie informacji o wynikach działań reklamowych.Szczegółowe informacje na temat usług i prywatności Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/technologies/cookies?gl=PL&hl=pl. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam Google w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą również zrezygnować z używania plików cookie stron trzecich do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info. Użytkownicy mogą również zrezygnować ze stosowania na ich urządzeniu narzędzia Google za pomocą Opt – out https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en.

XV. HOTJAR
Korzystamy z narzędzia Hotjar, dzięki któremu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i jak ją postrzegają (np. sprawdzić, jak długo pozostają na określonych podstronach; jak poruszają się między treściami w witrynie itp.) Ani Hotjar, ani my nie identyfikujemy poszczególnych użytkowników korzystających z tych informacji ani nie przypisujemy ich do żadnego użytkownika. Szczegółowe informacje na temat usług Hotjar i ochrony prywatności Hotjar można znaleźć na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Użytkownik może zablokować działanie narzędzi Hotjar, za pomocą Opt – out https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

XVI. MAILER LITE
Korzystamy z narzędzia Mailer Lite, dzięki któremu jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i jak ją postrzegają (np. sprawdzić, jak długo pozostają na określonych podstronach; jak poruszają się między treściami w witrynie itp.) Szczegółowe informacje na temat usług Mailer Lite i ochrony prywatności Mailer Lite oraz blokady narzędzia można znaleźć na stronie https://www.mailerlite.com/pl/legal/cookie-policy.

XVII. FACEBOOK
Korzystamy z narzędzi Facebooka (np. piksela Facebooka) w celu prowadzenia działań marketingowych na Facebooku i mierzenia ich skuteczności. Informacje zebrane za pośrednictwem piksela są wykorzystywane na przykład do publikowania reklam wśród odpowiednich odbiorców, tworzenia grup odbiorców naszych reklam, w tym look-alikes, a także do badania efektów naszych działań reklamowych zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na Facebooku. Szczegółowe informacje na temat usług Facebooka i prywatności Facebooka można znaleźć pod adresem:- https://www.facebook.com/privacy/policy/; - https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience. Użytkownik może zablokować działanie narzędzi Facebooka, za pomocą Opt – out https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. PRZETWARZANIE DANYCH POZA EOG W związku ze stosowaniem na naszej stronie plików cookies oraz innych technologii dostawców zewnętrznych, niektóre informacje pozyskiwane przez te pliki mogą zostać przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc: •do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo •w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne. Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z nami z użyciem danych kontaktowych podanych w naszej Polityce prywatności.

XVIII. JAKIE MASZPRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują: •prawo dostępu do swoich danych osobowych i zasad ich ochrony; •prawo do sprostowania danych; •prawo do usunięcia danych; •prawo do ograniczenia przetwarzania danych; •prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać kontaktując się z nami: a.przez zakładkę kontakt b.listownie, na adres: Forum Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Polska 13, 60-595 Polska c.mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: bok@forum-media.pl. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. © Copyright 2023 Forum Media Polska